Úvodní stránka

Speciální projekty

MASTRANT - speciální nekovová lana pro kotvení stožárů a vertikálních kontrukcí
STARBRITE - čistící a ochranné prostředky pro péči o lodě, dům, auta a karavany

 

Dodávky techniky pro radioamatéry

 

Poskytované služby

 

IT, telekomunikace, radiokomunikace

• optimalizace využití IT v chodu firem
• implementace standardních SW řešení ve firmách
• vývoj a implementace informačních systémů na zakázku, přechod mezi systémy
• dodávky a údržba IT a telekomunikační techniky
• poradenství v uvedených oblastech

 

Ekonomika, finance, pojišťovnictví

• vedení jednoduchého a podvojného účetnictví
• tvorba ekonomických výkazů, finančních plánů, controlling
• daňové poradenství
• investiční poradenství
• optimalizace sjednání pojištění, likvidace pojistných událostí

 

Prodej, reklama, marketing

• tvorba prodejní strategie a marketingového plánu
• telemarketing
• tvorba nabídek pro velké zakázky a VOS
• reklamní strategie a postupy, corporate identity
• mediální plánování
• příprava a kompletní realizace účasti na výstavách
• grafická tvorba
• problematika předtiskové přípravy a tisku
• poradenství pro vnitrofiremní komunikaci - typografická pravidla, grafické nástroje a SW

 

Legislativa a chod firem

• zajištění fungování statutárních orgánů a.s. a s.r.o.
• problematika tvorby smluv a dohod
• řízení lidských zdrojů a personalistika
• vnitropodnikové směrnice a normy
• vzdělávání ve firmě
• vnitrofiremní komunikace, motivace, systémy hodnocení

 

Vytápění, vzduchotechnika

• projekty v oblasti vzduchotechniky a vytápění, posuzování rentability
• technická pomoc, stavební dozor

 

Řešení mimořádných situací ve firmách

• nedostatek finančních zdrojů
• rekonstrukce účetnictví
• likvidace pojistných událostí

 

Organizace mimořádných akcí a akcí v mimořádných podmínkách

• organizace a vedení expedic či podobných akcí v neznámých podmínkách